Home Projekty Zakończone Zabawa w teatr

Zabawa w teatr

Tytuł projektu:

Zabawa w teatr

Fundusze na realizację:

Urząd Miasta Przeworska

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku

Czas trwania:

Od 15 września do 31 grudnia 2015 roku

Opis projektu:

1. Zajęcia aktywnego słuchania muzyki metoda Batii Strauss – zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kl. I-VI. Do realizacji tego zadania wykorzystana jest chusta KLANZA oraz różnorodne tkaniny.
2. Zajęcia teatralne z grupą uczniów kl. III b. Zakup tkanin na dekoracje oraz kolorowych spódniczek uatrakcyjni występy dzieci. Zostaną też wykonane dekoracje i kukiełki do teatrzyku „Czerwony Kapturek”.
3. Wspólny występ, prezentacja przedstawienia kukiełkowego „Czerwony Kapturek” podczas Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Osoby zaangażowane w realizację projektu:
Dorota Paszkowska, Beata Wajhajmer, Dorota Czarny-Konieczny, Justyna Flis

Osiągnięte rezultaty:

  • W projekcie weźmie udział 36 uczniów, w tym 11 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Baza szkolna zostanie wzbogacona o chustę KLANZA oraz stroje i eksponaty do tańca.
  • Uczniowie zaprezentują teatr i tańce na Dniu Osób Niepełnosprawnych SP 2
  • Zapewnienie uczestnikom bezpiecznej i ciekawej formy spędzania wolnego czasu
  • Poznanie przez uczniów muzyki klasycznej
  • Uczestniczenie w utworze muzycznych poprzez muzykowanie i taniec
  • Nabycie umiejętności aktorskich
  • Przekazanie uczestnikom wartości ogólnoludzkich takich jak koleżeńskość, umiejętność współpracy       
  • Integracja z dziećmi niepełnosprawnymi