Home Projekty Zakończone Bieszczady 2

Bieszczady 2

Tytuł projektu:

Bieszczady - magiczne pasmo Karpat 2

Fundusze na realizację:

Urząd Miasta Przeworska

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku

Czas trwania:

Od 1 października do 30 listopada 2011 roku

Opis projektu:

W bieżącym roku szkolnym w miesiącach październik, listopad były prowadzone zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego pt. "Bieszczady – magia i poezja". Zajęcia były integracyjne, prowadziła je pani Beata Wajhajmer. Wzięło w nich udział 10 uczniów: 6 uczniów klas specjalnych IV – VI oraz 4 uczniów z klasy IV b. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu (10 godzin). Podczas nich uczniowie zapoznali się z:

  • ogólnymi wiadomościami o Bieszczadach (położenie geograficzne, główne pasma, fauna, flora),
  • legendami o Bieszczadach,
  • poezją o Bieszczadach (pisaną i śpiewaną),
  • zmianami w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

Osiągnięte rezultaty:

  • zapewnienie uczniom bezpiecznej i ciekawej formy spędzania czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych,
  • wzrost wiedzy na temat przyrody, historii i tradycji regionu,
  • rozwijanie zdolności plastycznych,
  • uwrażliwienie na piękno naturalnego krajobrazu,
  • nauczenie efektywnego spędzania wolnego czasu,
  • integracja dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

Uczniowie w ramach zajęć wykonywali prace plastyczne, których prezentacja odbyła się na korytarzu szkolnym, wspólnie wykonali album pt. "Klechdy i podania bieszczadzkie".