Home O Nas

O Nas

Początek działalności

Formalnie istniejemy od 24 maja 2007 r.

Kto do nas należy?

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nauczycieli, rodziców i władz naszej szkoły. I to oni są członkami Stowarzyszenia.

Cele Stowarzyszenia

  • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
  • WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY
  • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • POZYSKIWANIE SPRZĘTU I POMOCY DYDAKTYCZNYCH
  • OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
  • UPOWSZECHNIENIE KULTURY
  • OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

 

Co się nam udało

Uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że każdy, kto odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego może przekazać 1% tej kwoty na konto naszego Stowarzyszenia. Wystarczy zaznaczyć ten fakt na formularzu PIT. Pieniądze przekazane przez Państwa zostaną wykorzystane na realizację zadań statutowych.

Zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów i ... dalej szukamy możliwości pozyskania funduszy na realizację nowych pomysłów.

Pomagamy potrzebującym organizując zbiórkę plastiku w ramach akcji "NAKRETKA".

Lista członków nie jest zamknięta.

Z radością powitamy wszystkich,

którzy zechcą włączyć się w działania

na rzecz naszych Dzieci i naszej Szkoły.

Wystarczy wypełnić deklarację - zapraszamy.

 

Stowarzyszeniem kieruje Zarząd wybierany co dwa lata. Obecnie są to następujące osoby:

Prezes: Dorota Paszkowska
Wiceprezes: Renata Łojko
Sekretarz: Beata Wajhajmer
Skarbnik: Agata Jurkiewicz