Home OPP Dziękujemy

Dziękujemy

2015

W roku 2015 stowarzyszenie pozyskało kwotę 32882,20 zł z tytułu darowizny podatku od instytucji i osób indywidualnych.

Środki wydatkowano w kwocie 7288,61 zł na:

 • wsparcie reaktywacji sklepiku szkolnego TUPTUŚ,
 • sfinansowanie nagród książkowych na konkurs logopedyczny „Trzeszczące wierszyki”,
 • zakup lampy do projektora w klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej,
 • pranie wykładziny do klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej,
 • zakup profesjonalnego sprzętu sprzątającego do szkoły,
 • dofinansowanie zakupu dywanów do sali edukacji wczesnoszkolnej i  kącika czytelniczego w bibliotece szkolnej,
 • zakup mebli do kącika czytelniczego w bibliotece szkolnej,
 • zakup materiałów remontowych do klasopracowni wczesnoszkolnej i siedziby stowarzyszenia,
 • zakup taboretu gazowego do kuchni szkolne.

 

2014

W roku 2014 stowarzyszenie pozyskało kwotę 18360,70 zł z tytułu darowizny podatku od instytucji i osób indywidualnych.

Z posiadanych środków zakupiono:

 • podręczniki do języka polskiego dla uczniów klasy specjalnej IV-VI,
 • tablicę sucho-magnetyczną do sali 33,
 • projektor do pracowni językowej - sala 26,
 • zestaw 10 komputerów stacjonarnych (poleasingowych) do pracowni komputerowej - sala 22.

 

2013

W roku 2013 stowarzyszenie pozyskało kwotę 5800,40 zł z tytułu darowizny podatku od instytucji i osób indywidualnych.

Środki wydatkowano na:

 • wkład własny stowarzyszenia do realizacji projektu „Kiedy babcia była mała…”,
 • przybory papiernicze (zgodnie z życzeniem podatnika)
 • zakup 3 tablic suchościeralnych, magnetycznych,
 • zakup 3 stacjonarnych zestawów komputerowych  (sala 14),
 • zakup dywanu do biblioteki szkolnej (kącik czytelniczy),
 • poczęstunek dla kl. V c (zgodnie z życzeniem podatnika),
 • dofinansowanie zakupu projektora,
 • zakup strojów sportowych dla szkolnej drużyny,
 • dofinansowanie zakupu mebli do klasopracowni języka polskiego,
 • zakup podręczników do języka polskiego dla uczniów klasy specjalnej.

 

2012

Dziękujemy wszystkim, którzy obdarzyli zaufaniem Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku i przekazali nam  swojego podatku.

W tym roku wpłynęła kwota 5640 zł, na którą składało się:

 • Urząd Skarbowy w Przeworsku – 4434 zł
 • II Urząd Skarbowy w Rzeszowie – 608 zł
 • Urząd Skarbowy w Jarosławiu – 527,10 zł
 • Urząd Skarbowy w Łańcucie – 38,20 zł
 • II Urząd Skarbowy we Wrocławiu – 18 zł
 • II Urząd Skarbowy w Kielcach – 14,70 zł.

Za część uzyskanej kwoty, a mianowicie 4198,27 zł, zakupiono tablicę interaktywną do klasopracowni językowej oraz dokonano naprawy kserokopiarki.  

Dziękując za ofiarność wyrażamy nadzieję, iż będziecie Państwo nadal obdarzali nas zaufaniem i wesprzecie nasze Stowarzyszenie odpisem w następnym roku.

Uzyskane fundusze na pewno przyczynią się do dalszego wzbogacania bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku, na rzecz której działamy.

 

2011

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam swojego podatku.

Wpływy z Urzędów Skarbowych – za rok 2010 wyniosły 7410,57 zł,
ze środków uzyskanych w 2009 r. pozostało 265,42 zł.
Kwotę 7675,99 zł przeznaczono na dofinansowanie placu zabaw – 5000 zł.
Za pozostałą kwotę zakupiono 2 laptopy (do pracowni logopedycznej i sali edukacji wczesnoszkolnej).

Prosimy o pamięć w kolejnym roku podatkowym.

 

2010

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku dziękuje wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem i przekazali  swojego podatku na rzecz naszej organizacji.
W tym roku wpłynęły następujące kwoty:

 • Urząd Skarbowy w Przeworsku - 6717,45 zł
 • Urząd Skarbowy w Jarosławiu - 1088,03 zł
 • Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku Białej - 121,20 zł
 • Urząd Skarbowy w Łańcucie - 271,80 zł
 • Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu - 35,30 zł
 • Urząd Skarbowy w Krośnie - 149 zł
 • Urząd Skarbowy w Przemyślu - 57,40 zł

Łącznie było to: 8440,18 zł.
Uzyskaną kwotę przekazano na zakup pracowni językowej, której wartość wyniosła ponad 28.000 zł. 
Na zakup ten połączono środki z  z 2008 i 2009 r.
Dziękując za dotychczasową ofiarność wyrażamy nadzieję, iż będziecie Państwo nadal obdarzali nas zaufaniem i wspierali  odpisem w roku 2010, a uzyskane w ten sposób fundusze przyczynią się do dalszego wzbogacania bazy dydaktycznej naszej szkoły.

 

2009

Dziękujemy wszystkim, którzy obdarzyli zaufaniem Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku i przekazali na nasze konto  podatku.
W tym roku wpłynęła kwota 23.078,41 zł, na którą składało się:

 • Urząd Skarbowy w Przeworsku - 21.343,11 zł
 • Urząd Skarbowy w Jarosławiu - 995,50 zł
 • Urząd Skarbowy w Bielsku Białej - 131,60 zł
 • Urząd Skarbowy w Łańcucie - 608,20 zł

 

2008

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za przekazanie  podatku na rzecz naszej organizacji. Pieniądze wpłynęły za pośrednictwem Urzędów Skarbowych: w Przeworsku, Jarosławiu, Bielsku Białej, Krakowie (Prądnik, Podgórze), Łańcucie i Sanoku. Za pozyskane w ten sposób fundusze w wysokości 6.877,61 zł wyposażyliśmy klasopracownie w sprzęt audiowizualny: 2 telewizory LCD 32", 1 telewizor LCD 40", 2 odtwarzacze DVD oraz potrzebne oprzyrządowanie.