Home Akcja Nakrętka

Akcja Nakrętka

Oczywiście Nakrętki Nadal Potrzebne!!

 

Działamy bezinteresownie, aby pomagać dzieciom.

Wszystkie pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek przekazujemy na pokrycie kosztów rehabilitacji, opłatę turnusów rehabilitacyjnych  oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 

Nie mamy żadnego wpływu na czas realizacji wpływających do nas podań, jest to uzależnione od czasu jaki potrzeba na zebranie określonej ilości ton nakrętek oraz wpływu pieniędzy na konto Stowarzyszenia .

 Prosimy rodziców  i opiekunów dzieci o cierpliwe oczekiwanie.

ZASADY PRZYDZIELANIA DOFINANSOWAŃ:

1. Rodzice zobowiązani są do złożenia podania do Zarządu Stowarzyszenia, zawierającego krótką dokumentację medyczną dziecka, zaświadczenie o konieczności rehabilitacji oraz przybliżony koszt miesięcznej rehabilitacji.

2. Podania rozpatrywane są według daty wpływy do Stowarzyszenia, wyjątek stanowią przypadki dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia lub przypadki uczniów naszej szkoły (te podania nie czekają w kolejce).

3. Na  każdą udzieloną formę pomocy Stowarzyszenie musi posiadać fakturę.

4. Akcja „Nakrętka prowadzona jest we współpracy z firmą recyklingową REPLAS RECYCLING PLASTICS z Krakowa, która jest odbiorcą nakrętek. Po każdorazowym sprzedaniu nakrętek oczekujemy na wpływ uzyskanej kwoty na konto Stowarzyszenia.

5. Z pomocy mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 18.

6. Podania z prośbą o pomoc można składać raz na rok.