Home Wydarzenia

Wydarzenia

2017

LOTERIA FANTOWA „KONICZYNKA 2017”

10 czerwca 2017 r. podczas Pikniku Szkolnego zorganizowaliśmy loterię fantową. Dochód w kwocie 2515 zł przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej do klasopracowni w naszej szkole. Wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie loterii „Koniczynka 2017” serdecznie dziękujemy!

Warsztaty carvingu

8 lutego 2017 r.  odbyły się warsztaty carvingu prowadzone przez nauczycielkę Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku, p. Ilonę Sznajder-Jabłońską. Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele, rodzice i sympatycy naszej szkoły. Okazało się, że warzywa i owoce to nie tylko skarbnica witamin. Można je także wykorzystać inaczej, przygotowując z nich fantazyjne dekoracje. Takie inspiracje cieszą oko, a potem można je z przyjemnością zjeść!  

 

2016

BAJKOWY CZAR ŚWIETLICY

To tytuł projektu realizowanego w naszej szkole w okresie wakacyjnym. Wszystko rozpoczęło się dzięki  zaangażowaniu grupy wolontariuszy Pracowników Polpharmy, a w szczególności dzięki Pani Joannie Kuryło. Jako Rodzic naszej szkoły zgłosiła projekt do konkursu grantowego – wolontariat pracowniczy pod hasłem „Ludzie pomagają Ludziom”. Była koordynatorem projektu. Wystrój świetlicy, kolorystykę zaprojektowała przedstawicielka Rady Rodziców SP 2 - Pani Agnieszka Lech.
 Nasz projekt nie był łatwy: wymagał zaangażowania wielu osób, dodatkowo niektóre działania wsparło finansowo Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2, prace remontowe musiały być rozłożone w czasie – ale udało się.
Ponad 30 osób: rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły pracowało aby stworzyć dla dzieci estetyczne, bajkowe miejsce do spożywania posiłków, spędzania wolnego czasu oraz rozwijania swoich zdolności.
Dużą popularnością wśród dzieci  cieszą się zajęcia plastyczno-techniczne. Do tej pory na świetlicy brakowało miejsca na odpowiednie segregowanie i przechowywanie różnych materiałów plastycznych. W ramach projektu powstała Szafa Małego Artysty – półki, pojemniki, które zawierają wszystko to, co potrzebuje mały artysta aby być kreatywnym. Wygospodarowano też kącik do zabaw plastycznych. Jest estetycznie, kolorowo i bajkowo :)
Dyrektor szkoły mgr Bogdan Sebzda zaprosił „ekipę remontową” na spotkanie i podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizację projektu „Bajkowy czar świetlicy”.

LOTERIA FANTOWA „KONICZYNKA 2016”

11 czerwca 2016 r. podczas Pikniku Szkolnego zorganizowaliśmy loterię fantową. Dochód w kwocie 1625 zł przeznaczono na remont świetlico – stołówki w naszej szkole. Wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie loterii „Koniczynka 2016” serdecznie dziękujemy!

2015

Loteria na rzecz biblioteki szkolnej

23 maja 2015 r. nasze stowarzyszenie podczas Pikniku Rodzinnego SP 2 zorganizowało loterię fantową „Koniczynka” na rzecz doposażenia kącika czytelniczego biblioteki szkolnej. Nagrodą główną był rower. Loteria cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników pikniku. Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży losów wyniósł 1750 zł. Zebrane fundusze pozwoliły zakupić sofę, fotel, pufę, dywanik i mebelki do ekspozycji nowości książkowych. Dzięki temu udało się stworzyć kącik czytelniczy dostosowany do potrzeb i oczekiwań dzieci. Nad remontem czuwały p. Renata Łojko i p. Maria Pasterska. Uczniowie po wakacjach byli zachwyceni nowym wizerunkiem biblioteki, gdyż jak powiedziała jedna z uczennic „Biblioteka jest fantastyczna i jeszcze bardziej zachęca do czytania!”.

Z wizytą w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej

Nasi uczniowie już od kilku lat pełnią wolontariat  w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Siostry Miłosierdzia w Przeworsku.
W ramach wolontariatu co miesiąc odwiedzamy podopiecznych ze ŚDPS. Uczniowie w domu i na zajęciach pozalekcyjnych wykonują kartki okolicznościowe (imieninowe, świąteczne, z okazji Dnia Babci i Dziadka). Nie zapominamy o naszych przyjaciołach nawet podczas  ferii świątecznych i na wakacjach - współpraca trwa cały rok kalendarzowy a nie tylko szkolny. Często też  prezentujemy nasze przedstawienia szkolne czy przygotowane specjalnie programy słowno – muzyczne. Staramy się do wolontariatu zachęcić naszych uczniów od najmłodszych lat, aby mogli „oswoić się” z  chorobą, starością, cierpieniem i uwrażliwić na potrzeby innych. Jest to ważna lekcja empatii i tolerancji i jak dotychczas nasi uczniowie zdają ją celująco.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka wszyscy podopieczni otrzymali piękne, własnoręcznie wykonane przez uczniów klas specjalnych IV – VI karki z życzeniami, zaś dzieci z zerówki pięciogodzinnej pod opieką pani mgr Agnieszki Bartnik wykonały program słowno – muzyczny dla babć i dziadków. Dzieci pochwaliły się również ciekawymi tańcami, jakie przygotowały wspólnie z panią wychowawczynią.  Oklaskom i pochwałom nie było końca. Mamy nadzieję, że nasza współpraca w dalszym ciągu będzie się układała tak dobrze, ciekawie  i owocnie jak dotychczas.

Beata Wajhajmer

2014

Warsztaty dla nauczycieli

23 października 2014 r. zaprosiliśmy chętnych nauczycieli na warsztaty modelowania balonów czyli tworzenia zwierzątek, roślin, przedmiotów ze skręconych balonów. Uczestnikami byli nauczyciele naszej szkoły oraz Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku. W tajniki  tej sztuki wprowadziła nas Pani Paulina Bujny.

ABSOLWENT  Szkoły Podstawowej nr 2 z PASJĄ

Aby zainspirować uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku do poszukiwań pasji, zachęcić do podjęcia trudu realizacji marzeń - od lutego 2014 r. realizujemy projekt Absolwent z PASJĄ!

2013

"Wesoła Rodzinka"

13 grudnia z występem w Domu Pomocy Społecznej byli uczniowie klasy II b. Scenariusz do inscenizacji „Wesoła rodzinka” stworzyła pani mgr Anna Filip. W przedstawieniu wykorzystano wiersze i piosenki znanych poetów literatury dziecięcej. Uczniowie wystąpili w ciekawych strojach, grali bardzo przekonująco. Przedstawienie bardzo się spodobało i było nagrodzone brawami.

Na zakończenie przedstawienia pani Beata Wajhajmer złożyła na ręce Siostry Dyrektor Mirosławy Hałat serdeczne świąteczne życzenia  w imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów naszej szkoły. Zostały wręczone również kartki świąteczne wykonane przez uczniów klasy specjalnej IV – VI.

Anioł Stróż

5 marca w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej  z wizytą byli uczniowie klas specjalnych I – VI. Uczniowie, pod opieką nauczycielek Agnieszki Hołysz, Renaty Balawender i Beaty Wajhajmer, zaprezentowali krótką inscenizację pt. „ Anioł Stróż”. Dzieci wystąpiły w pięknych strojach, recytowały wiersze i  śpiewały piosenki. Program bardzo się podobał. Na koniec uczniowie wręczyli własnoręcznie wykonane kartki imieninowe.

Segregujemy odpady

W ramach edukacji ekologicznej zakupiliśmy pojemniki do segregacji śmieci, przeprowadziliśmy wspólnie z wychowawcami lekcje na temat segregacji odpadów, włączyliśmy się w organizację apelu okolicznościowego z okazji Dnia Ziemi.

Chcemy pomagać

Uczniowie Szkoły nr 2 w Przeworsku są wolontariuszami w Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku. Obecnie Dom nosi nazwę Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet Przewlekle Somatycznie Chorych. Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Ma swą siedzibę w zabytkowym gmachu w centrum miasta przy ul. Krakowskiej 1. Organizacja Domu dostosowana jest do potrzeb mieszkanek. Pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku poza troskliwą opieką Sióstr Szarytek mają także zapewnioną profesjonalną pomoc lekarską i pielęgniarską.

Siostry Szarytki wspomagane przez świecki personel organizują dla swych podopiecznych różnorakie zajęcia terapeutyczne i prowadzą koła zainteresowań. W Domu działa zespół folklorystyczny, są też kółka literackie, plastyczne, różańcowe.

Wolontariat polega na tym, że nasi uczniowie pamiętają o podopiecznych ŚDPS, przygotowując kartki imieninowe, z okazji świąt, Dnia Babci i Dziadka oraz odwiedzając pensjonariuszy i przedstawiając im różne widowiska oraz przedstawienia. Opiekunkami wolontariatu są panie: Beata Wajhajmer, Anna Filip, Dorota Pomagiel.

Podopieczni tego Domu chętnie goszczą  uczniów z naszej szkoły, którzy umilają im czas różnorodnymi przedstawieniami.

            W tym roku  z wizytą z okazji Dnia Babci i Dziadka byli najmłodsi wychowankowie naszej szkoły – zerówka prowadzona przez p. mgr Agnieszkę Bartnik. Dzieci przedstawiły Jasełka. Cała grupa zaprezentowała się bardzo dobrze, ciesząc oczy ciekawymi, barwnymi strojami oraz śpiewając wiele niezwykle wzruszających oraz nieznanych kolęd i pastorałek. Przedszkolaki wcześniej pokazały ten program swoim babciom i dziadkom, a teraz zaprezentowały go babciom z Domu Pomocy Społecznej. Po przedstawieniu nagrodzonym brawami wszystkie panie oraz nieliczni panowie otrzymali kartki wykonane przez uczniów naszej szkoły, w tym również przez uczniów klas specjalnych, z okazji Dnia Babci i Dziadka. Kartki bardzo się spodobały i sprawiły dużo radości przybranym babciom.

2012

Wzorem lat ubiegłych staraliśmy się wzbogacać bazę dydaktyczną Szkoły Podstawowej nr 2. Zakupiliśmy nowoczesną tablicę interaktywną do klasopracowni językowej. 

Wrzesień 2011

Stowarzyszenie dofinansowało zakup placu zabaw dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem naszych "milusińskich" podczas przerw i zajęć ruchowych.

Luty 2011

Listopad 2010

Wieczornica

Wzorem ubiegłego roku Stowarzyszenie Sympatyków SP 2 działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku zorganizowało 30 listopada wieczornicę poświęconą losom zesłańców Sybiru i wydarzeniom II wojny światowej.

W spotkaniu wzięli udział: prezes Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych Julian Kamycki, p. porucznik Bronisława Bartnicka, p. major Bolesław Czajka – żołnierz walczący w lasach janowskich, p. Tadeusz Gołdasz – członek rodziny walczącej o niepodległość, dyrektor Biblioteki Miejskiej Henryk Prochowski, księgowa Stowarzyszenia Halina Laska oraz dyrekcja i nauczyciele SP 2.

Dyrektor szkoły Bogdan Sebzda zaprezentował film pt. "Losy zesłańców Sybiru". Prezes ZKiBWP pan Julian Kamycki podziękował za zaproszenie oraz współpracę ze Szkołą Podstawową nr 2, a w szczególności złożył serdeczne podziękowania i słowa uznania pani Danucie Krupińskiej, której wręczył Kombatancki Honorowy Krzyż Pamiątkowy – Zwycięzcom, za prowadzoną działalność służącą upowszechnianiu i upamiętnianiu chwalebnych czynów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny z okazji 65 rocznicy Zwycięstwa. Pani porucznik Bronisława Bartnicka, opowiedziała o swojej działalności wojennej i przypomniała jak dziwnie układały się losy polskich tułaczy, którzy chcieli walczyć o niepodległość. Pan major Bolesław Czajka uraczył nas niezwykle barwną i ciekawą opowieścią, która mogłaby posłużyć za scenariusz niejednego filmu wojennego. Najpierw opowiadał o swoich wspomnieniach i tragicznych przeżyciach z początków wojny, kiedy był jeszcze bardzo młodym chłopcem. Następnie opowiedział o swojej ucieczce z domu do oddziału partyzanckiego i represjach na rodzinie. Następnie głos zabrał pan Tadeusz Gołdasz, który przytoczył wspomnienia z bogatej historii niepodległościowej swojej rodziny. 

Takie opowieści i takie historie nie zdarzają się co dzień, dla wszystkich uczestników były to niezapomniane chwile, czas minął nam niezwykle szybko, a usłyszane opowieści spowodowały, że historia II wojny światowej i jej uczestników ożyła na nowo i zapadła nam głęboko w serca.

Wrzesień 2010

Od września 2010 r. lekcje języków obcych odbywać się będą w profesjonalnej pracowni językowej, zakupionej przez Stowarzyszenie ze środków przekazanych nam w ramach 1%.

Pracownia językowa wykonana jest w nowoczesnej technologii cyfrowej, co daje niemal nieograniczone możliwości kreowania i kontroli zajęć lekcyjnych. W skład pracowni wchodzą: pulpit sterujący, komputer z ekranem dotykowym, słuchawki, projektor, tablica interaktywna. Możliwości jakie daje wykorzystanie pracowni w nauce języka obcego jest wiele, do najważniejszych należy zaliczyć wykorzystanie systemu omneo PC. Sterując jednostką centralną, nauczyciel posiada pełną kontrolę nad poczynaniami słuchaczy i przebiegiem lekcji. Wśród funkcji systemu znajdują się między innymi: odsłuch wykładu nauczyciela, konwersacja z nauczycielem, konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą z możliwością kontroli przez nauczyciela, powtarzanie zwrotów po lektorze lub nagraniu np. CD, kontrola własnej wymowy, możliwość nagrywania wypowiedzi uczniów itd. Wchodząca w skład pracowni tablica interaktywna oraz zakupione oprogramowanie do niej jest nowoczesną pomocą dydaktyczną. Dostępna równolegle z tradycyjnymi podręcznikami jest niezwykle ciekawym sposobem przekazywania wiedzy. Każdy materiał graficzny lub multimedialny nie jest tylko biernie odtwarzany przez prowadzącego, ale staje się częścią prezentacji, która powstaje podczas wykładu. Uczestnik prezentacji może pisać, notować, podkreślać i zaznaczać na dowolnej aplikacji, zdjęciu, grafice, filmie itd. Notatki mogą zostać zapisane w postaci filmu, strony internetowej, prezentacji PowerPoint lub dokumentu pdf. Warto także wspomnieć o możliwości korzystania z bogatego źródła różnego rodzaju ćwiczeń językowych jakim jest Internet. Nauczanie z wykorzystaniem pracowni będzie z pewnością efektywniejsze i bardziej atrakcyjne dla ucznia.

Uroczystego otwarcia nowej pracowni dokonał Burmistrz Miasta Przeworsk mgr inż. Janusz Magoń.

Listopad 2009

LISTOPADOWA WIECZORNICA

23 listopada bieżącego roku nasze Stowarzyszenie zorganizowało Wieczornicę. Miała ona charakter patriotyczny i była poświęcona walce żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej. Wzięli w niej udział członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych: prezes Julian Kamyckiego i pani porucznik Bronisława Bartnicka, księgowa stowarzyszenia pani Halina Laska, przedstawiciele Rady Rodziców pani Elżbieta Kukulska oraz pan Tomasz Łaba, przedstawicielka zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Maćkówce pani Maria Sopel, nauczyciele naszej szkoły wraz z dyrekcją.

Pani porucznik Bronisława Bartnicka opowiedziała o walce żołnierza polskiego z niemieckim najeźdźcą, która wiodła ze wschodu aż do Berlina. Podzieliła się swoimi przeżyciami, a także podarowała do szkolnego kącika pamięci gazetkę frontową „Pancerni”.

Dyrektor Szkoły Bogdan Sebzda zaprezentował film pt. „Generał Maczek i jego pancerni” wzbogacony wspomnieniami z rajdu zorganizowanego przez Klub Motocyklowy Patria, który odbył się w sierpniu 2009 r. i wiódł śladami generała Stanisława Maczka i jego żołnierzy.

Wieczór zakończył się odśpiewaniem przez uczestników spotkania patriotycznych i legionowych pieśni.

Lipiec 2008

Pracowite wakacje Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja

Wakacje w pełni, uczniowie wypoczywają, z zewnątrz budynek szkolny wygląda jak opustoszały, ale tylko z zewnątrz… Kto wejdzie do środka przekona się, że na poszczególnych kondygnacjach „wiele się dzieje”, słychać pracę urządzeń budowlanych, wiertarek, młotków, pił…

Na poddaszu szkoły dzieje się tak za sprawą realizowanego właśnie przez Stowarzyszenie projektu MIKRO, na który otrzymaliśmy dotację w ramach II edycji konkursu ogłoszonego przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”. Projekt ten jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt autorstwa Agnieszki Hołysz i Doroty Paszkowskiej nosi nazwę „Mocniejsi dla dzieci”, na jego realizację przyznano nam dotację w kwocie 57.717 zł. Polega on na zaadaptowaniu użyczonego przez szkołę pomieszczenia na biuro Stowarzyszenia, wyposażeniu wyremontowanego pomieszczenia w nowoczesny sprzęt biurowy oraz przeprowadzeniu szkoleń członków Stowarzyszenia dla podniesienia ich kwalifikacji, rozwoju merytorycznego, przez co podniesie się jakość i skuteczność prowadzonych przez Stowarzyszenie działań. Odbiorcami wszystkich naszych działań są dzieci, dzięki nowemu, nowoczesnemu lokalowi prowadzone przez Stowarzyszenie zajęcia będą bardzo atrakcyjne, zapewnią dzieciom dostęp do nowoczesnej technologii informatycznej. Sprawi to, że nasze Stowarzyszenie stanie się lokalnym ośrodkiem życia kulturalnego, zgromadzi dzieci, rodziców i członków, którzy będą uczyć się, bawić, rozwijać i pomagać sobie nawzajem.

Nasz projekt realizowany jest od 1 czerwca i trwać będzie do 30 października 2008 r. Od pierwszych dni lipca pracownicy Zakładu Remontowo-Budowlanego i Instalacyjnego pana Henryka Sołka wykonują prace remontowo-budowlane. Nadzór budowlany nad przebiegiem tych prac sprawuje pan Edward Kasieczko.

W dniach 18 i 19 sierpnia członkowie Stowarzyszenia wyjeżdżają na szkolenie do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Zatwarnicy, w Bieszczadach. Szkolenie poprowadzi pani Renata Stefaniak.

W październiku czekają nas jeszcze dwa kolejne szkolenia, prowadzone już w nowo wyremontowanej siedzibie Stowarzyszenia.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki życzliwości Dyrekcji Szkoły i bezpłatnemu użyczeniu pomieszczenia na siedzibę Stowarzyszenia oraz otrzymanej od Burmistrza Miasta Przeworska kwocie 2000 zł, przekazanej na organizację jednego ze szkoleń, kwota ta stanowi wymagany w konkursie finansowy wkład własny naszej organizacji. Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania i realizacji projektu „Mocniejsi dla dzieci” serdecznie dziękujemy.

Początki działalności

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku działa od 2007 r. Pierwsze tygodnie naszej działalności z konieczności miały charakter formalny. Wystąpiliśmy do Urzędu Skarbowego, o nadanie numeru identyfikacji podatkowej, w urzędzie statystycznym uzyskaliśmy regon, otworzyliśmy rachunek bankowy. Równolegle z tymi działaniami przystąpiliśmy do formułowania wniosku o dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych, objętego Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, przyznano nam dotację w kwocie 25.556 zł, na jego realizację. Wynikające z tego programu działania rozpoczęły się od dnia 1 września 2007 r. i zostały zakończone 15 grudnia 2007 r. Program skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku. W ramach programu odbywały się:

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 2. zajęcia z uczniem zdolnym z języka angielskiego
 3. zajęcia logopedyczne – diagnoza logopedyczna uczniów klas pierwszych  
 4. zajęcia artystyczne: plastyczne - metodą decoupage oraz muzyczne – instrumentalne
 5. integracyjny rajd turystyczno-krajoznawczy na trasie Sieniawa – Radawa pod hasłem „Odkrywamy tajemnice lasu edukacyjnej ścieżki w Radawie” z elementami biegu na orientację i konkursami przyrodniczo-historycznymi
 6. zajęcia wspierające o charakterze psychologiczno-pedagogicznym
 7. kółko ortograficzne
 8. zajęcia turystyczno-krajoznawcze – wycieczka do lasu
 9. zajęcia teatralne klasa
 10. wyjazdy do Teatru „Maska” w Rzeszowie
 11. zajęcia wyrównawcze dla dyslektyków
 12. zajęcia dziennikarskie Koła Redaktorów Gazetki Bibliotecznej „Sówka”
 13. zajęcia kółka fotograficznego
 14. zajęcia regionalne „W poszukiwaniu własnych korzeni – Przeworsk i okolice”
 15. zajęcia zespołu instrumentalnego

Zaplanowane w programie działania realizowało 18 nauczycieli naszej szkoły, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zawodowy fotograf. Partnerami w realizacji programu byli: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku, Zakład Fotograficzny „FOTO-JACEK”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przeworsku, Szkolne Koło Turystyczne, Nadleśnictwo Sieniawa, Zespól Turystyczno-Przyrodniczy klas I-III, Muzeum w Przeworsku. Wytwory naszych podopiecznych, powstałe w ramach tego programu podczas zajęć plastycznych i fotograficznych będą wystawione podczas aukcji charytatywnej, zorganizowanej w grudniu bieżącego roku. Całkowity dochód z tej aukcji zostanie przekazany na rehabilitację niepełnosprawnego ucznia naszej szkoły.

W październiku 2007 r. Stowarzyszenie brało udział w konkursie na projekty MIKRO w ramach Funduszu dla organizacji pozarządowych, Komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”. Celem stworzonego projektu było wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowej poprzez zapewnienie odpowiednio wyposażonego lokalu, dostosowanego do działalności statutowej Stowarzyszenia oraz podniesienie wiedzy i kwalifikacji jego członków.

Projekt polegał na:

 • zaadaptowaniu użyczonego przez szkołę pomieszczenia na biuro Stowarzyszenia,
 • wyposażeniu wyremontowanego biura, zakupie środków trwałych, co poprawiłoby jakość działań statutowych,
 • przeprowadzeniu szkoleń członków stowarzyszenia dla podniesienia ich kwalifikacji, rozwoju merytorycznego, przez co podniesie się jakość i skuteczność prowadzonych przez stowarzyszenie działań.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności dochodowej. Uzyskane dotacje przeznaczane są na realizację zadań wynikających z projektów.