Home OPP

OPP

Stowarzyszenie jako OPP

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku jest organizacją pożytku publicznego, dlatego możemy prosić Państwa o przekazanie nam 1 % podatku na realizację celów statutowych. Dotyczy to rocznych zeznań podatkowych.

Nasz numer KRS to: 0000281426

Jak przekazać nam jeden procent?

  1. Trzeba obliczyć 1% od kwoty podatku dochodowego, należnego Urzędowi Skarbowemu.
  2. Następnie należy wskazać naczelnikowi Urzędu Skarbowego, na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego i w jakiej wysokości organ podatkowy ma dokonać wpłaty. Wpłata nie może przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego z zeznania. Naczelnik, zgodnie z wolą podatnika, zobowiązany jest do przekazania tej kwoty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego.
  3. Pamiętaj - jeżeli spóźnisz się ze złożeniem zeznania, czyli złożysz je po 30 kwietnia, stracisz możliwość podarowania 1 proc. podatku.

Kto może to zrobić?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc!