Michał

W okresie od listopada 2008 do października 2009 zbieraliśmy nakrętki dla Michała - absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku (obecnie studenta I roku AGH w Krakowie), który w czasie wakacji w 2008 roku uległ wypadkowi. Pieniądze wspomogły rehabilitację.

Dziekujemy wszystkim, którzy wspomogli naszą akcję:

 1. Szkoła Podstawowa nr 27 - Rzeszów – Pan Artur Wiśniewski
 2. Gimnazjum - Sławęcin – Pan Mariusz Trzeciak
 3. Gimnazjum nr 8 - Rzeszów – Pani Joanna Wiśniewska
 4. Miejskie Przedszkole nr 2 – Przeworsk
 5. Miejskie Przedszkole nr 3 - Przeworsk
 6. Pani Małgorzata Florian
 7. Zespół Szkół im. św. Jana Kantego - Tryńcza
 8. Szkoła Podstawowa z Maćkówce
 9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku
 10. Zespół Szkół - Mirocin
 11. Dominikańskie Duszpasterstwo Młodzieży „Baszta” - Jarosław
 12. Siostry Kanoniczki Ducha Świętego - Sułoszowa
 13. Zespół Szkół - Gorzyce
 14. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku – Pani Lucyna Kontek
 15. Miejskie Przedszkole nr 4 w Przeworsku
 16. Pan Stanisław Kawa z Cieszanowa
 17. Zespół Szkół - Zawada
 18. Uczestnicy programu wychowawca podwórkowy - Sanok – Pani Agnieszka Kubicka
 19. Zespół Szkół i Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Nowosielcach – Pani Agnieszka Szewczyk
 20. Szkoła Muzyczna I stopnia – Przeworsk
 21. Zespół Szkół – Świętoniowa
 22. Zespół Szkół w Żurawiczkach
 23. Pani Jolanta Wodnicka z Przemyśla
 24. Pracownicy WSK PZL Rzeszów S.A.
 25. Mieszkańcy Miasteczka Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej
 26. Pracownicy Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc – Rzeszów
 27. Szkoła Podstawowa nr 12 – Rzeszów
 28. „Zielona Dolina” przy Klasztorze OO. Bernardynów w Przeworsku
 29. Bursa Szkolna – Łańcut
 30. Szpital Wojewódzki nr 2 – Rzeszów – Pielęgniarki z oddziału Reumatologii
 31. Urząd Miasta – Rzeszów
 32. Zespół Szkół – Nowosielce – Pani Agnieszka Szewczyk
 33. Pan Artur Gluziński i Przyjaciele z Warszawy
 34. Pani Sas Izabela
 35. Radio Rzeszów
 36. Pani Teresa Zygarlicka z Cieszanowa
 37. Zespół Szkół – Tryńcza
 38. Zespół Szkół – Dębów
 39. Pielęgniarki ze szpitala w Lubaczowie
 40. Gimnazjum – Kańczuga
 41. Urząd Miasta – Lubaczów
 42. Zespół Szkół- Gorzyce
 43. Szkoła Podstawowa – Palikówka
 44. Gimnazjum – Krasne
 45. Pani Krystyna Piela-Neuberg z Przyjaciółmi
 46. Zespół Szkół nr 2 – Łańcut
 47. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku
 48. „Jagoda” – Przemyśl
 49. Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie – Pani Poczekajło
 50. Komenda Miejska Policji – Przemyśl
 51. Świetlica Środowiskowa „Nadzieja” – Przemyśl
 52. Zespół Szkół Publicznych - Zasów
 53. Urząd Miasta – Sanok – Pani Agnieszka Kubicka
 54. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Nasza Wola” – Wola Rafałowska
 55. Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach
 56. Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o. Poznań
 57. Pracownicy Poczty Polskiej w Przeworsku
 58. Redakcja „Gazety Jarosławskiej”
 59. Pan Wojciech Brzuchacz z Jarosławia
 60. Pani Anna Mierzwa z Przyjaciółmi z Rzeszowa
 61. Uczniowie i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku
 62. Mieszkańcy Przeworska
 63. Mieszkańcy Dynowa - Pan Jerzy Malinowski
 64. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku - P. Justyna Kalamarz

Szczególne podziękowania kierujemy do Pracowników obsługi naszej szkoły oraz Ministrantów OO. Bernardynów za pomoc w załadunku nakrętek.