Home Akcja Nakrętka Krzyś i Dominik

Krzyś i Dominik

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję „NAKRĘTKA”.

Pieniądze ze sprzedaży w kwietniu 2008 r. - 760 zł, przekazaliśmy na zakup wózka inwalidzkiego dla Krzysia z Aleksandrowic.

Więcej nie zdążyliśmy, bo do pomocy dla Krzysia dołączyli się indywidualni ofiarodawcy i uzbierała się szybko potrzebna suma pieniędzy.

Dlatego pieniądze uzyskane ze sprzedaży w czerwcu 2008 r. - 1130 zł przesłaliśmy do Zamościa.

Chcemy pomóc Dominikowi, któremu znajomi i przyjaciele pomagają uzbierać pieniądze na protezę ręki. 

Staraliśmy się odnotowywać wszystkich, którzy przesyłali, przynosili, przywozili do nas nakrętki – aby móc chociaż w ten sposób podziękować za życzliwość. Tym, których pominęliśmy, którzy pozostali anonimowi – równie serdecznie dziękujemy.

Nakrętki nadesłali do nas:

 1. Pracownicy WSK "PZL–Rzeszów"
 2. Mieszkańcy miasteczka akademickiego Politechniki Rzeszowskiej
 3. Pracownicy Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
 4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
 5. Szkoła Podstawowa w Rozborzu
 6. Dyrekcja, Uczniowie i Administracja oraz Obsługa Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
 7. Pani Anna Mierzwa z Rzeszowa i Przyjaciele
 8. Pani M. Szafirska z Rzeszowa
 9. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska
 10. Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Piłsudskiego w Przeworsku
 11. Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku
 12. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu
 13. Zespól Szkół w Strzyżowie
 14. Ola Siwiec z Jędrzejowa
 15. Pani Jolanta Walnicka z Przemyśla
 16. Zespół Szkół w Humniskach
 17. Zespól Szkól w Pogwizdowie Nowym
 18. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie
 19. Zespół Szkół w Świętoniowej
 20. Zespól Szkół w Grzęsce
 21. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku
 22. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
 23. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
 24. Pizzeria „Florenz” w Przeworsku
 25. Szkoła Podstawowa nr 20 w Tarnowie
 26. Izba Celna w Przemyślu
 27. Pani Anna Żygłowicz z Jasła
 28. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Tryńczy
 29. Zespół Szkól w Jagielle
 30. Parafia i Szkoła Podstawowa w Wierzawicach
 31. Świetlica i Zespól Szkół nr 2 w Ropczycach
 32. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie
 33. Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie
 34. Szkoła Podstawowa nr 20 w Tarnowie
 35. Dom Dziecka nr 1 w Tarnowie
 36. Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie
 37. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Tarnowie
 38. I Urząd Skarbowy i Izba Skarbowa w Tarnowie
 39. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie
 40. Przedszkole Miejskie nr 3 w Przeworsku
 41. Państwowa Straż Pożarna w Rzeszowie
 42. Przedszkole Miejskie nr 4 w Przeworsku
 43. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie
 44. Zespól Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
 45. Zespół Szkól Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi
 46. Pracownicy Poczty Polskiej w Przeworsku
 47. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku - P. Justyna Kalamarz