Jagoda

Od października 2009 do marca 2010 zbieraliśmy nakrętki dla Jagody - uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku

Dziewczynka cierpi na poważną chorobę nerek. Pieniądze ze zbiórki nakrętek przekażemy na lekarstwa i rehabilitację po przeszczepie.

Nakrętki nadesłali:

 1. P. Artur Gluziński z Przyjaciółmi - Warszawa
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku
 3. BESZ Przemyśl
 4. Mieszkańcy Dynowa – koordynator p. Jerzy Malinowski
 5. Ojcowie Bernardyni z Leżajska
 6. Szkoła Podstawowa w Tyczynie
 7. Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie
 8. Zespół Szkół w Rzeszowie ul. Czartoryskich
 9. Szkoła Podstawowa – Świętoniowa
 10. Miejskie Przedszkole nr 4 w Przeworsku
 11. Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej – Szkoła Podstawowa – koordynator p. Edyta Lachowicz
 12. Państwowa Szkoła Muzyczna w Przeworsku
 13. Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Ogólnokształcących - Jarosław
 14. P. Agnieszka z Sanoka
 15. Pracownicy WSK PZL Rzeszów S.A.
 16. Mieszkańcy Miasteczka Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej
 17. Pracownicy Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc – Rzeszów
 18. Mieszkańcy bloku 47 przy ul. Zawale w Strzyżowie
 19. Szkoła Podstawowa – Munina
 20. Liceum Ogólnokształcące Jarosław
 21. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przeworsk
 22. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – koordynator P. Mariola Kiełboń
 23. Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 24. Szkoła Podstawowa w Tyczynie – koordynator P. Kinga Kiełboń
 25. Dom Pomocy Społecznej w Łące
 26. Zespół Szkół w Palikówce
 27. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie
 28. Biblioteka w Nowej Sarzynie
 29. Zespól Szkół im. Św. Jana Kantego w Tryńczy
 30. Prywatny Gabinet Rehabilitacyjny w Markowej
 31. Gromada „Kukiełkowe Bractwo” z Uchowa
 32. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie
 33. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Nasza Wola” – Wola Rafałowska
 34. Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku – koordynator P. Wiśniowski
 35. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku – koordynator P. Katarzyna Wiśniowska
 36. Zespół Szkół Publicznych Zasów – koordynatorzy P. Marzena Milczek, P. Elżbieta Frączek
 37. Siostry Kanoniczki Ducha Świętego Sułoszowa
 38. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaczowie
 39. P. Agnieszka Posiak Dębów
 40. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku - P. Justyna Kalamarz
 41. Mieszkańcy Niska
 42. Pan Wojciech Brzuchacz z Przyjaciółmi - Jarosław
 43. Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu