Julka

Dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli naszą akcję. Zbieraliśmy na rehabilitację 11-letniej Julki z Birczy.

Nakrętki nadesłali:

 1. Zespół Szkół im. Św. Antoniego w Urzejowicach – opiekun p. Maria Krupa
 2. Pan Artur Gluziński i Przyjaciele z Warszawy
 3. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rożniatowie
 4. Pani Paulina Miara
 5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie
 6. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wysokiej
 7. Zespól Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – opiekun p. Joanna Gałuszka
 8. Miejskie Przedszkole nr 4 w Przeworsku
 9. Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie – opiekun p. Józefa Poczekajło
 10. Punkt Przedszkolny „Krasnalkowi” w Racławówce
 11. Zespół Szkół w Racławówce
 12. Zespół Szkół w Bratkowicach
 13. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku
 14. Szkoła Podstawowa w Świętoniowej
 15. Pracownicy i Czytelnicy Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie
 16. Zespół Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku
 18. Gimnazjum w Kańczudze
 19. Mieszkańcy Miasta Przeworska
 20. Szkoła Podstawowa w Ostrowie gmina Gać
 21. 4 Gromada Zuchowa „Słoneczne Promyki” w Ostrowie – opiekun dh Grażyna Balawender
 22. Zakład Gazowniczy w Jarosławiu
 23. Rejon Dystrybucji Gazu Przemyśl
 24. Rejon Dystrybucji Gazu Przeworsk
 25. Punkt Dystrybucji Gazu Lubaczów
 26. Punkt Dystrybucji Gazu Radymno
 27. Punkt Dystrybucji Gazu Dynów
 28. Zespół Szkół im. Św. Antoniego w Urzejowicach – opiekun p. Małgorzata Kozak
 29. Zespół Szkół w Krzeczowicach
 30. Szkoła Podstawowa w Siennowie
 31. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku
 32. Szkoła Podstawowa w Nowosielcach – p. Agnieszka Szewczyk
 33. Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu
 34. Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Przeworsku
 35. Kibice Orła Przeworsk
 36. Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie i Rodzice Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

Podziękowania za transport nakrętek dla p. Agnieszki Lepy.