Home Projekty Zakończone Świat w kolorach tęczy

Świat w kolorach tęczy

Tytuł projektu:

ŚWIAT W KOLORACH TĘCZY

Fundusze na realizację:

Czas trwania:

15 IX 2010 - 31 VI 2011

Opis projektu:

  • Prowadzenie cyklu warsztatów "Kolory tęczy" zawierających działalność plastyczną (malowanie farbami, origami), ruchową i teatralną.
  • Prowadzenie cyklu zajęć "Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci" w oparciu o metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss - przygotowanie sceny "tańca tęczy" do przedstawienia "Filip z tęczą w kieszeni".
  • Prowadzenie zajęć teatralnych, przygotowanie spektaklu pt. "Filip z tęczą w kieszeni" wg opowiadania Bruno Ferrero.
  • Wyjazdy na zajęcia teatralne do teatru "Maska" w Rzeszowie
  • Jak powstaje spektakl teatralny?
  • Spotkanie z aktorem.
  • Wyjazdy na przedstawienia teatralne w Teatrze "Maska" w Rzeszowie
  • Zorganizowanie wspólnego wyjazdu do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dla rodziców i dzieci.
  • Wyjazd na spotkanie integracyjne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Przemyślu.
  • Doposażenie pracowni edukacyjnej w rekwizyty, stroje potrzebne do realizacji zamierzeń, wytwornice dymu.

Wyjazd dzieci i rodziców do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na przedstawienie "O dwóch takich, co ukradli księżyc"

Zajęcia plastyczne "Kolory tęczy"

Wyjazd do Teatru "Maska" w Rzeszowie na przedstawienie pt. "Nieznośne słoniątko"

Lekcja teatralna w Muzeum Lalek z aktorem Tomaszem Kulibardą

VIII Przegląd Twórczości Dziecięcej "Bajkowy świat" w Jarosławiu

IV Integracyjna Biesiada Teatralna w Przeworsku

Przedstawienie "Filip z tęczą w kieszeni" dla społeczności uczniowskiej