Home Projekty Zakończone Uroki zimowej krainy

Uroki zimowej krainy

Tytuł projektu:

Uroki Zimowej Krainy

Fundusze na realizację:

Urząd Miasta Przeworska

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku

Czas trwania:

Jednodniowy wyjazd podczas ferii zimowych

Opis projektu:

Głównym celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych oraz wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad kultury, kształtowania postaw koleżeńskiego i kulturalnego współdziałania w grupie. Uczestnikami wyjazdu było 70 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, w tym uczniowie niepełnosprawni. Wspólny udział w wyjeździe zintegrował uczniów oraz uwrażliwił na potrzeby osób niepełnosprawnych.