Home Projekty Zakończone Hej kolęda, kolęda

Hej kolęda, kolęda

Tytuł projektu:

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...

Fundusze na realizację:

Projekt współfinansowany ze środków programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacją Fundusz Lokalny w Leżajsku

Pozostałe źródła finansowania:

Urząd Miasta Przeworska

Czas trwania:

1 sierpnia 2010 - 31 stycznia 2011 r.

Opis projektu:

Działania projektowe rozpoczną się zapoznaniem bezpośrednich uczestników z tradycjami regionalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji związanych z okresem bożonarodzeniowym, podczas dwóch spotkań z etnografem. Następnie wyłonione podczas rekrutacji trzy grupy rozpoczną warsztaty, których celem będzie:

  • 1 grupa - warsztaty teatralne - przygotowanie występu grupy kolędniczej według scenariusza opracowanego przez instruktora teatralnego i etnografa oraz przygotowanie strojów, rekwizytów m. in. czapek "Turków" pod kierunkiem instruktora;
  • 2 grupa - warsztaty muzyczne zespołu śpiewaczego - opracowanie i przygotowanie zestawu regionalnych kolęd i świątecznych przyśpiewek ludowych pod kierunkiem prowadzącego zajęcia instruktora muzycznego oraz członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Gorliczynie;
  • 3 grupa - warsztaty artystyczne - przygotowywanie wytworów rękodzieła artystycznego razem z grupą członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku i rodzicami, tematycznie związanych ze świętami Bożego Narodzenia (szopka z kukiełkami, ozdoby choinkowe, pająk bożonarodzeniowy, kartki świąteczne, itp.) pod kierunkiem instruktora artystycznego i etnografa. Drewniana konstrukcja szopki zostanie wykonana przy pomocy rodziców.

Dla pełnego wyobrażenia wyglądu szopki konieczny będzie wyjazd uczestników wszystkich warsztatów do Muzeum-Zamku w Łańcucie, Dział Historii Miasta i Regionu.

Działania 1 i 2 grupy zostaną połączone, powstanie grupa kolędnicza i zaowocują stworzeniem wspólnego spektaklu kolędniczego, wzorowanego na regionalnych tradycjach ludowych.

Wycieczka do Łańcuta

20 września odbyła się wycieczka do Łańcuta, w której wzięli udział uczestnicy wszystkich warsztatów. Dzieci zwiedziły Muzeum-Zamek i Powozownię. Odwiedziły też Dział Historii Miasta i Regionu, gdzie miały okazję obejrzeć starodawną szopkę z kukiełkami, z którą okoliczni kolędnicy wędrowali od domu do domu w okresie bożonarodzeniowym.

"Magiczny czas świąt Bożego Narodzenia"

W dniu 4.10.2010 r. uczniowie biorący udział w projekcie odwiedzili Muzeum w Przeworsku, gdzie uczestniczyli w spotkaniu z etnografem panią Katarzyną Ignas. Podczas lekcji muzealnej zapoznali się z przeworskimi tradycjami bożonarodzeniowymi: przygotowaniami do obchodów Świąt Bożego Narodzenia, wystrojem izb mieszkalnych w okresie świątecznym oraz symboliką dekoracji i przedmiotów związanych ze świętami.

"Dawne kolędowanie na wsiach przeworskich"

25 października uczniowie biorący udział w projekcie kolejny raz uczestniczyli w spotkaniu z etnografem panią Katarzyną Ignas. Podczas zajęć mieli okazję poznać różne zwyczaje kolędnicze. Uczniowie naliczyli ich aż 13, były to m.in. szczodroki, chodzenie z gwiazdą, z szopką, tzw. droby, służaje, herody, czy też przedstawienie z rajem. Podczas zajęć obejrzeli rekwizyty i stroje wykorzystywane w inscenizacjach kolędniczych. Niektóre z nich mogli nawet przymierzyć np. strój śmierci. Słuchali także nagrań ludowych kolęd i tekstów życzeń.

Scenariusz przedstawienia kolędniczego

Nagranie spektaklu kolędniczego

9 grudnia 2010 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku został nagrany występ grupy kolędniczej. Film z nagraniem będzie stanowił część Regionalnego Pakietu Edukacyjnego "Hej kolęda, kolęda".

Chodzenie z szopką po kolędzie

21 grudnia 2010 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku odbyła się premiera przedstawienia kolędniczego. Efekty pracy uczniów uczestniczących w warsztatach projektu "Hej kolęda, kolęda" obejrzała cała społeczność szkolna - pracownicy szkoły, uczniowie, ich rodzice i opiekunowie.

Występ w Klasztorze OO. Bernardynów

12 stycznia 2011 r. uczniowie biorący udział w projekcie wystąpili kościele OO. Bernardynów w Przeworsku z przedstawieniem kolędniczym "Chodzenie z szopką". Spektakl obejrzeli parafianie oraz mieszkańcy naszego miasta.

XVI Powiatowy Przegląd Obrzędów Bożonarodzeniowych

15 stycznia 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbył się XVI Powiatowy Przegląd Obrzędów Bożonarodzeniowych "Godnie Święta". Uczniowie biorący udział w projekcie "Hej kolęda, kolęda" otrzymali nagrodę w kategorii grupa kolędnicza.

Wycieczka do Łańcuta

 

Spotkanie z Etnografem

Drugie spotkanie z Etnografem

Nagranie spektaklu kolędniczego

Chodzenie z szopką po kolędzie

Występ w Klasztorze OO. Bernardynów

XVI Powiatowy Przegląd Obrzędów Bożonarodzeniowych