Home Projekty Zakończone Bliżej świata

Bliżej świata

Tytuł projektu:

Bliżej Świata

Fundusze na realizację:

PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY objęty Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Czas trwania:

1 września 2007 roku do 14 grudnia 2007 roku

Opis projektu:

W ramach projektu zorganizowano:

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (w grupach 15-sto osobowych: klasa IV - 13h, dwie klasy V - 13h, klasa III - 13h)
 2. zajęcia z uczniem zdolnym z języka angielskiego (grupa 10-cio osobowa, 14h)
 3. zajęcia logopedyczne – diagnoza logopedyczna uczniów klas pierwszych (50 osób, 15h)
 4. zajęcia artystyczne: plastyczne - metodą decoupage (2 grupy po 15 osób, każda z grup 10h) oraz muzyczne - instrumentalne (grupa 20-sto osobowa, 13h)
 5. Integracyjny rajd turystyczno-krajoznawczy na trasie Sieniawa – Radawa pod hasłem „Odkrywamy tajemnice lasu edukacyjnej ścieżki w Radawie” z elementami biegu na orientację i konkursami przyrodniczo-historycznymi (grupa 24-osobowa, kl. IV-VI oraz klasa łączona IV-VI, 8h)
 6. zajęcia wspierające o charakterze psychologiczno- pedagogicznym (grupa 15 os., kl. IV-VI, 20h)
 7. kółko ortograficzne dla klas II i III (w 3 grupach 10-cio osobowych, po 13h)
 8. zajęcia turystyczno-krajoznawcze – wycieczka do lasu (grupa 30-sto os., 8h)
 9. zajęcia teatralne klasa I (grupa 25-osobowa, 27h)
 10. wyjazdy do Teatru „Maska” w Rzeszowie klasa I i klasa łączona (grupa 30-osobowa, 2x6h)
 11. zajęcia wyrównawcze dla dyslektyków (grupa 6-cio osobowa, 27h)
 12. zajęcia dziennikarskie Koła Redaktorów Gazetki Bibliotecznej „Sówka” (grupa 8-mio os. 26h)
 13. zajęcia kółka fotograficznego (grupa 10-cio osobowa, kontynuacja zajęć rozpoczętych w tym roku szkolnym – 13h)
 14. zajęcia regionalne „W poszukiwaniu własnych korzeni – Przeworsk i okolice” (grupa 25-osobowa, 13h)
 15. zajęcia zespołu wokalnego i zajęcia zespołu instrumentalnego (2 grupy po 10 osób, każdy zespół 1 raz w tygodniu, od 1 IX do 14 XII 2007)

Wyżej wymienione zadania uwzględniają również potrzeby uczniów niepełnosprawnych i są nastawione na integrację młodzieży sprawnej z niepełnosprawną.