Warsztaty Teatralne

Warsztaty teatralne prowadzi Pani Agata Jurkiewicz

Uczestnikami zajęć są uczniowie klasy IV a:

  1. Łukasz Badocha
  2. Martyna Fołta
  3. Aleksandra Jeńć
  4. Karolina Leja
  5. Agata Mazurek
  6. Dawid Obłoza
  7. Piotr Tonia
  8. Karolina Trojnar
  9. Karolina Uberman
  10. Wojciech Wawryszko

7 września odbyły się pierwsze zajęcia warsztatów teatralnych "Hej kolęda, kolęda". Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tekstami źródłowymi związanymi z obrzędem chodzenia po kolędzie z tzw. szopką, a także obejrzeć zdjęcia kolędników, budynków różnych szopek oraz lalek-kukiełek, zwanych także mamunami lub bożkami, które wykorzystywano w wiejskich przedstawieniach bożonarodzeniowych.

Kolejne zajęcia

Na jednych z kolejnych zajęć uczestnicy zapoznali się ze scenariuszem przedstawienia kolędniczego przygotowanego przez instruktora warsztatów na podstawie oryginalnych tekstów źródłowych udostępnionych przez etnografa - pracownika Zespołu Pałacowo-Parkowego - Muzeum Lubomirskich w Przeworsku. Po jego pierwszym wspólnym przeczytaniu nastąpił przydział ról i tak m.in. Agatka została "Dziadem", a "Ministrami" Wojtek i Dawid. By lepiej przygotować się do dalszej pracy uczestnicy warsztatów obejrzeli widowisko kolędnicze czyli chodzenie "po kolędzie" z szopką w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Familia" z Rudołowic gm. Roźwienica. Nagranie zostało wykonane podczas Koncertu Noworocznego jaki odbył się w 22 stycznia 1994 r. w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

Następne spotkanie

Trwają prace nad przedstawieniem kolędniczym - chodzenie z szopką. Uczniowie ćwiczą role, czytając przygotowany scenariusz i śpiewając wybrane fragmenty tekstu. Przed nimi jeszcze bardzo dużo pracy.

Spotkanie z twórcą ludowym

9 listopada odbyły się jedne z kolejnych zajęć, tym razem uczestnicy warsztatów teatralnych mieli okazję spotka się z twórcą ludowym - panem Leszkiem Gurakiem. Z jego pomocą wykonali dwie czapki "Turków", które podczas widowiska kolędniczego założą ministrowie - chłopcy wnoszący szopkę.