Home Projekty Zakończone Przeworsk RAZEM

Przeworsk RAZEM

Kołłątaj ponownie działa lokalnie!

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku już po raz trzeci otrzymało dotację na realizację projektu w ramach programu „Działaj Lokalnie” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku. Część wkładu finansowego własnego, niezbędnego do ubiegania się o dotację zapewnił Burmistrz Miasta Przeworska.

Głównym celem projektu „Przeworsk RAZEM” jest włączenie się w obchody 25-lecia odzyskania wolności poprzez zapoznanie młodego pokolenia z warunkami życia w PRL oraz przybliżenie znaczenia wyborów czerwcowych 1989 r. dla przemian politycznych, społecznych i gospodarczych miasta Przeworska.

W ramach projektu realizowanego w okresie od września do grudnia 2014 r. prowadzone będą działania wielopokoleniowe, które pozwolą rozwijać zainteresowanie historią i kształcić poczucie przynależności do lokalnej społeczności. Zorganizowane zostaną:

  • impreza sportowa „Biegnijmy RAZEM”,
  • warsztaty konstruowania latawców wolności,
  • miejski konkurs fotograficzny „Zrób dziś fotografię sprzed 25 lat”,
  • turniej gier planszowych „Kolejka”,
  • pokaz mody i dyskoteka z lat 80-tych,
  • spotkanie edukacyjne z pracownikiem rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku powstanie Izba Pamięci, w której zostaną zgromadzone eksponaty z okresu PRL. Uroczyste otwarcie izby stanowić będzie podsumowanie działań projektowych.

Zapraszamy do włączenia się w poszczególne działania - koordynator projektu Renata Łojko.

IMPREZA FINAŁOWA PROJEKTU „PRZEWORSK RAZEM”

W dniu 15 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku odbyła się impreza podsumowująca projekt „Przeworsk RAZEM”, realizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku. Gośćmi honorowymi spotkania byli członkowie Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Przeworskiej: Pani Irena Kozimala, Pan Tadeusz Rusinek oraz Pan Tomasz Lenar. Zaproszenie do udziału w wieczornicy  przyjęli także: Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Pan Tomasz Kojder, Kierownik Referatu Promocji UM Przeworska Pani Agnieszka Zakrzewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maćkówce Pani Maria Sopel, pracownicy Muzeum Lubomirskich w Przeworsku: Pani Małgorzata Wołoszyn i Pani Katarzyna Ignas, nauczyciele wspierający projekt, członkowie stowarzyszenia, rodzice na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Ewą Ciąpałą-Trojnar, darczyńcy eksponatów do Izby Pamięci PRL, uczniowie klasy II Liceum Służb Mundurowych ZSZ w Przeworsku w wychowawcą Panem Piotrem Łojko oraz laureaci Miejskiego Konkursu Fotograficznego „Zrób dziś fotografię sprzed 25 lat”.
Wszystkich przybyłych na spotkanie powitała Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku Pani Dorota Paszkowska, która także dokonała prezentacji działań realizowanych w ramach projektu „Przeworsk RAZEM”. Dyrektor szkoły Pan Bogdan Sebzda odczytał zebranym, w imieniu Burmistrza Miasta Przeworska Pana Leszka Kisiela, życzenia świąteczne.
Pani Irena Kozimala – Dyrektor Instytutu Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wygłosiła wykład na temat: „Wybory 89 w Przeworsku”. Swoimi wspomnieniami dotyczącymi  tamtych wydarzeń podzielili się również Pan Tadeusz Rusinek i Pan Tomasz Lenar. Pan Marian Paszkowski, za bardzo ciekawe wystąpienia, wręczył członkom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” towary deficytowe w okresie PRL: papier toaletowy, pomarańcze i jednego dolara.
Podczas wieczornicy koordynator projektu Pani Renata Łojko ogłosiła wyniki konkursu fotograficznego „Zrób dziś fotografię sprzed 25 lat”, nad którym patronat honorowy sprawował Instytut Pamięci Narodowej. Laureatami konkursu zostali uczniowie przeworskich szkół: Katarzyna Piątek – uczennica Liceum Służb, Astrid Jaruga i Filip Thomas – uczniowie gimnazjum oraz Natalia Cieleń, Wiktoria Rampulska, Emilia Górniak i Artur Thomas – uczniowie SP nr 2. Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci gier edukacyjnych.
Prezes Stowarzyszenia Pani Dorota Paszkowska i Dyrektor Szkoły Pan Bogdan Sebzda wręczyli podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.
Pani Agata Jurkiewicz w krótkim wystąpieniu przedstawiła ideę utworzenia Izby Pamięci PRL oraz scharakteryzowała znajdujące się w niej eksponaty. Ostatnim, najważniejszym punktem spotkania było oficjalne otwarcie szkolnego muzeum, którego dokonali przybyli na uroczystość członkowie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” oraz Dyrektor Szkoły. Uczestnicy imprezy finałowej z wielkim zaciekawieniem oglądali zbiory, dzięki którym mogli choć na chwilę przenieść się w realia PRL.
Wieczornica upłynęła w miłym nastroju. Goście byli częstowani szarlotką, ciastkami i cukierkami kojarzącymi się z epoką sprzed 25 lat. Stolik kawowo-herbaciany obsługiwali uczniowie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu.

"Latawce Wolności" - warsztaty konstruowania latawców

NASI RÓWIEŚNICY W PRL
SPOTKANIE EDUKACYJNE Z PRACOWNIKIEM IPN W RZESZOWIE

W dniu 4 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach projektu „Przeworsk RAZEM” pt. „Nasi rówieśnicy w PRL”. Na wstępie dyrektor szkoły pan Bogdan Sebzda powitał pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie pana Zenona Fajgera i przypomniał, że znajomość historii jest przejawem patriotyzmu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas szóstych SP nr 2 w Przeworsku oraz zaproszeni goście: klasa VI d  SP nr 1 w Przeworsku, pod opieką pani Aliny Żygadło oraz klasa VI SP w Maćkówce, pod opieką pani Elżbiety Węglowskiej. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat życia codziennego dzieci w okresie PRL. Podczas zajęć wykorzystano prezentację multimedialną zawierającą archiwalne zdjęcia sprzed 25 lat. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem brali udział w spotkaniu, dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat minionych czasów oraz zadawali prowadzącemu pytania.

Audycja w Radiu Rzeszów...

Radio Rzeszów nadało audycję na temat naszego projektu

POKAZ MODY I DYSKOTEKA Z LAT OSIEMDZIESIĄTYCH

21 października 2014 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku została zorganizowana „Dyskoteka z lat 80-tych” w ramach projektu „Przeworsk RAZEM”, finansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku. Współorganizatorem dyskoteki był Samorząd Uczniowski klas IV-VI. Wzięło w niej udział około 120 uczniów, którzy bawili się na sali gimnastycznej przy muzyce polskich i zagranicznych zespołów, popularnych w latach 80-tych. Kulminacyjnym punktem imprezy był pokaz mody. Uczniowie na czerwonym dywanie prezentowali stroje inspirowane modą z poprzedniej epoki. Najciekawsze kreacje przygotowali: Amelia Uchman i Wiktoria Dec z kl. V c, Kamila Ciąpała, Kamil Mołoń i Jakub Dryla z kl. V a oraz Sebastian Zazula z kl. IV b. Uczniowie ci zostali nagrodzoni drobnymi upominkami: bransoletkami i oranżadą. Dla wszystkich uczestników dyskoteki przygotowano poczęstunek składający się z typowych w okresie PRL słodyczy - krówek, tofii, irysów) oraz słonych paluszków.

TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH „KOLEJKA”

Turniej gier planszowych z Rodzicami

Turniej gier planszowych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

24 października 2014 r. 30 uczniów II klasy Liceum Służb Mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku wzięło udział w rozgrywkach planszowych „Kolejki”. Była to doskonała lekcja historii, która z wielką pasją toczyła boje kolejkowe przenosząc się w realia PRL.

Turniej gier planszowych w Ratuszu

17 października 2014 r. około 20 członków Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku spotkało się w Restauracji „Ratusz” w Przeworsku na I Turnieju Gier Planszowych „Kolejka”. Uczestnicy turnieju na chwilę przenieśli się w czasy PRL. Rozgrywkom towarzyszyły duże emocje. Wspominano czasy, kiedy prawie każdy towar był deficytem, a zorganizowanie jakiejkolwiek imprezy graniczyło z cudem.

BIEGNIJMY RAZEM

13 września 2014 r., w piękne sobotnie przedpołudnie, na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Budowlanych w Przeworsku odbyła się impreza sportowa „Biegnijmy RAZEM”, zorganizowana w ramach projektu „Przeworsk RAZEM” realizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku. Projekt ten sfinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku.

W imprezie wzięło udział około 150 uczniów przeworskich szkół oraz dzieci z Przedszkola nr 2 w Przeworsku, którzy przybyli w czerwonych i białych koszulkach. Najmłodszym uczestnikom zawodów towarzyszyli rodzice oraz dziadkowie. Zaproszenie przyjęli także Burmistrz Miasta Przeworska pani Maria Dubrawska-Lichtarska, zastępca Burmistrza pan Dariusz Łapa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Tadeusz Rusinek oraz zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku pan Piotr Wajda. Organizatorzy zapewnili każdemu zawodnikowi wodę i słodki poczęstunek. Opiekę medyczną podczas zawodów sprawowały panie: lekarz medycyny - Jadwiga Bujny i higienistka szkolna - Halina Romanowska. W przeprowadzeniu zawodów pomagali wolontariusze: nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku -  Agata Jurkiewicz, Danuta Piekło, Małgorzata Kądziołka, Elżbieta Kubaszek, Dorota Czarny-Konieczny, Edyta Puchała-Bułaś, Urszula Łaniusz, Agnieszka Bartnik, Sławomir Fluda, Marian Pieniążek, O. Tymon Dolański, Krystian Sebzda oraz uczniowie klasy II Liceum Służb Mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku z wychowawcą Piotrem Łojko.

Wszystkich zebranych przywitała Prezes stowarzyszenia pani Dorota Paszkowska, która przypomniała założenia i planowane działania projektu „Przeworsk RAZEM”.  Otwarcia zawodów dokonała pani Burmistrz Maria Dubrawska-Lichtarska. Przed przystąpieniem do rywalizacji wszyscy uczestnicy biegów wzięli udział w rozgrzewce na murawie boiska pod kierunkiem pani Danuty Piekło. Następnie odbyły się zawody w 5 kategoriach wiekowych, które poprowadził pan Grzegorz Łuczyk. Po biegu uczestnicy zawodów oraz ich organizatorzy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Białe koszulki chłopców i czerwone dziewcząt utworzyły flagę narodową. Wszyscy zgromadzeni przebiegli boisko w rundzie honorowej dla uczczenia wyborów 89 roku. Kolejnym punktem imprezy było wręczenie medali zwycięzcom biegów w poszczególnych kategoriach.

Wyniki zawodów:

Dzieci 5-6-letnie (dystans 50 m)

DZIEWCZĘTA

I miejsce    Kinga Dołęgowska

II miejsce   Zofia Ruchel

III miejsce Barbara Bujny

CHŁOPCY

I miejsce    Szymon Sowa

II miejsce   Konrad Godlewski

III miejsce Konrad Konieczny

III miejsce Piotr Pelc

 

Klasa I (dystans 50 m)

DZIEWCZĘTA

I miejsce    Karolina Ruchel

II miejsce   Maria Biały

III miejsce Kaja Kowalik

CHŁOPCY

I miejsce    Kornel Gil Amador

II miejsce   Sebastian Pelc

III miejsce Bartłomiej Horodecki

 

Klasa II-III (dystans 200 m)

DZIEWCZĘTA

I miejsce    Julia Panek

II miejsce   Paulina Dąbek

III miejsce  Julia Majba

CHŁOPCY

I miejsce    Jakub Godlewski

II miejsce   Szymon Lipiński

III miejsce Karol Ochyra

 

Klasa IV-VI (dystans 400 m)

DZIEWCZĘTA

I miejsce    Wiktoria Tarnawska

II miejsce   Agata Chmura

III miejsce  Paulina Wiśniowska

CHŁOPCY

I miejsce    Bartłomiej Fluda

II miejsce   Daniel Kapusta

III miejsce Kacper Marcinek

 

Szkoły średnie (dystans 800 m)

DZIEWCZĘTA

I miejsce    Aleksandra Pelc

II miejsce   Karolina Szczepańska

III miejsce  Joanna Pączka

CHŁOPCY

I miejsce    Fabian Pelc

II miejsce   Rafał Macioszek

III miejsce  Dawid Niemiec

 

Wszystkim uczestnikom biegu gratulujemy!

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku zaprasza mieszkańców Przeworska do włączenia się w obchody 25 rocznicy wyborów parlamentarnych. Zmiany 1989 roku to nie tylko odzyskanie wolności, ale również przemiana naszego otoczenia. Dziś inaczej wyglądają przedmioty codziennego użytku, inaczej się ubieramy, zmieniły się nasze gusta, trendy w architekturze i wygląd samochodów.

Organizujemy zbiórkę przedmiotów do Izby Pamięci z eksponatami z PRL-u.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Zrób dziś fotografię sprzed 25 lat”.

Regulamin konkursu fotograficznego

Karta zgłoszenia