Home Projekty Zakończone Moje Korzenie

Moje Korzenie

Tytuł projektu:

Moje korzenie – mój dom

Fundusze na realizację:

Gmina Miejska Przeworsk

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku

Czas trwania:

Od 15 stycznia do 31 maja 2016 roku

Opis projektu:

  1. Zajęcia w terenie - wycieczki z przewodnikiem Muzeum po Przeworsku, zapoznające z historią miasta, zabytkami, legendami
  2. Zajęcia plastyczne – przygotowanie przez ucz. kl. III gier planszowych o historii, zabytkach i legendach Przeworska. Przygotowanie przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych albumu „Legendy przeworskie”. Zajęcia rozpoczęły się rozgrywkami gier planszowych przyniesionymi przez dzieci i zakupionymi do projektu o tematyce historycznej.
  3. Zajęcia fotograficzno - dziennikarskie, przygotowanie folderu „Moje korzenie – mój dom” o Przeworsku. Zakup parawanowej tablicy umożliwił profesjonalną prezentację prac dzieci.
  4. Prezentacja gier plastycznych oraz folderu podczas Turnieju Gier Planszowych Wiedzy o Przeworsku z rodzicami, uczniami szkoły, nauczycielami.

Osoby zaangażowane w realizację projektu:

Agata Jurkiewicz, Renata Łojko, Dorota Paszkowska, Beata Wajhajmer

Osiągnięte rezultaty:

W projekcie wzięło udział 65 uczniów klas I - VI w tym 11 uczniów klas specjalnych.
Zorganizowano 10 zajęć w terenie w formie wycieczek z przewodnikiem po Przeworsku. Uczniowie zaprezentowali wykonane 4 gry planszowe oraz folder o mieście podczas Turnieju Gier Planszowych Wiedzy o Przeworsku.
Baza szkoły wzbogaciła się o zakupione gry planszowe historyczne, wykonane przez uczniów oraz folder o mieście Przeworsku „Moje korzenie – mój dom”, tablicę parawanową do ekspozycji prac.

Rezultaty miękkie:

  • zapewniono uczestnikom bezpieczną i ciekawą formę spędzania wolnego czasu
  • przekazano uczestnikom wartości ogólnoludzkich takich jak koleżeńskość, umiejętność współpracy       
  • nauczono dzieci jak dobrze gospodarować czasem wolnym.